header

FAGPERSONER MED 20 ÅRS ERFARING

Selskapets partnere og medarbeidere er spesialister og eksperter med mange års erfaring og kvalifikasjoner innen ulike områder innen økonomi. Over 20 års erfaring innen omsetting og forvaltning av eiendom, bankvirksomhet og direkte samarbeid med investeringsfond, samt unike forretningsforhold i landet og i utlandet utgjør verdien av hele teamet.

Ansvar, åpenhet og complience prinsipper er innebygd i selskapets arbeidskultur og er nøkkelverdiene i vår organisasjon.