header

ADAM RYTWIŃSKI

adam.rytwinski@wmppl.com

Utdannet ved Fakultetet for elektronikk ved Tekniske Universitet i Gdansk som IT-ingeniør. Kan vise til yrkeserfaring både fra innenlandske (f.eks. Malborskie Zakłady Chemiczne Organika) og utenlandske selskaper (3M, Walter-Heilit Verkehrswegebau). Har jobbet i lederstillinger og vært ansvarlig for internasjonale prosjekter og produksjonsprosesser. Knyttet til økonomi, bygg og forvaltning i over 20 år.

Har erfaring fra økonomistyring av byggeprosjekter og kommersielle kredittbanker. Har jobbet blant annet ved BRE Kredittbank (nå mBank Kredittbank) som regional direktør i kredittavdelingen. Arbeidsoppgavene inneholdt blant annet vurdering og oppfølging av transaksjoner inngått med investorer i Pommerske voivodskap i Polen. Sitter i representantskap og bedriftsledelse i flere ulike private selskaper, jobber som rådgiver, sitter i Sektorrådet for kompetanse i kjemisk sektor etablert ved PARP [Polsk byrå for bedriftsutvikling]. Forfatter av flere upubliserte studier innen finansiering av kommersielle eiendommer.