header

ARKADIUSZ WÓJTOWICZ

Advokat adam.wojtowicz@wmppl.com

Utdannet jurist ved Maria Curie-Skłodowska-universitetet i Lublin i 1998. Startet sin karriere som varemerkeekspert ved Republikken Polens patentkontor. I 2002 etter å ha bestått eksamen og blitt oppført på listen over juridiske rådgivere begynte han å jobbe i advokatfirma. Han spesialiserer seg på immaterialrett, særlig saker som gjelder varemerker, industridesign, bekjempelse av urettferdig konkurranse og merkevarebeskyttelse.
For tiden jobber han med polske og utenlandske kunder, han er ansvarlig for å utvikle en strategi for beskyttelse og administrasjon av internasjonale porteføljer av varemerker og industridesign. Han rådgiver i voldgiftsbehandlinger i saker som gjelder internettdomener og innen konkurranse og forbrukerbeskyttelse. Han har lang erfaring med å administrere store, internasjonale porteføljer av varemerker og design. For tiden er han tilknyttet et av de beste advokatfirmaene i Polen - Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.