header

PIOTR TROJAN

Investment Director piotr.trojan@wmppl.com

Utdannet ved Universitetet i Opole, ved fakultetet for økonomi og har etterutdanning innen eiendomsforvaltning, eiendomsestimering samt regnskap og økonomi.
Ansvarlig, blant annet, for å opprette et nettverk av Boconept Poland avdelinger i Polen. Har omfattende kunnskap når det gjelder markedet for kontorlokaler.
Kvalifisert og erfaren leder som opererer i den kommersielle eiendomsbransjen, er ansvarlig for omfattende analyser av investeringsprosjekter, koordinerer deres gjennomføring, kommersialisering samt sørger for riktig drift og daglig ledelse av eiendommene.