header

PAWEŁ GÓRSKI

Advokat pawel.gorski@wmppl.com

Partner i Illuk & Górski advokatfirma. Advokat, oppført på listen over advokater fra Pommern handelskammer. Utdannet advokat ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Gdańsk. Har fullført School of English and European Law organisert av University of Cambridge og Summer School of European Economic Law ved Heinrich-Heine Universität i Düsseldorf. Han spesialiserer seg på sivil, økonomisk og kommersiell selskapsrett. Foreleser ved WSB-universitetet i Gdańsk.