header

ANNA PAJURA

Partner anna.pajura@wmppl.com

Partner i Wealth Management Partners Poland. Utdannet ved Universitetet i Gdańsk innen investeringer og eiendom. Etterutdanning – eiendomsforvaltning ved Det Tekniske Universitet i Gdańsk. Over 20 års erfaring innen eiendomsmarkedet i Polen. Direktør i polske og internasjonale utbyggerselskap, inkludert NDI, Polimeni og IMV Polska. En aktiv deltaker i alle livssykluser til investeringsprosjekter, fra definisjon, gjennom analyse og kommersialisering til selve salget. Inntil nå har hun deltatt i prosjekter med en samlet verdi på over 2 milliarder euro på alle nivåer.