header

ADAM RYTWIŃSKI

adam.rytwinski@wmppl.com

Absolwent wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, inżynier informatyk. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w przedsiębiorstwach krajowych (np. Malborskie Zakłady Chemiczne Organika) jak i koncernach zagranicznych (3M, Walter-Heilit Verkehrswegebau). Pracując na kierowniczych stanowiskach odpowiadał za projekty o charakterze transgranicznym oraz za procesy produkcyjne. Od ponad 20 lat związany z finansami, budownictwem i zarządzaniem.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami projektów budowlanych oraz komercyjnej bankowości hipotecznej. Pracował min. w BRE Banku Hipotecznym (obecne mBank Hipoteczny) jako dyrektor regionalny w departamencie kredytów, opiniując i nadzorując transakcje zawierane z inwestorami na obszarze Pomorza. Pełni funkcje w zarządach i radach nadzorczych kilku prywatnych spółek, w innych doradcy, zasiada w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Chemicznego utworzonej przy PARP. Autor kilkunastu niepublikowanych opracowań z dziedziny finansowania inwestycji w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych.