header

PAWEŁ GÓRSKI

Adwokat pawel.gorski@wmppl.com

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Illuk & Górski. Adwokat, wpisany jest na listę adwokatów Pomorskiej
Izby Gospodarczej. Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. Ukończył ponadto Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowaną przez
University of Cambridge oraz Szkołę Letnią Europejskiego Prawa Gospodarczego na Heinrich-Heine
Universität w Düsseldorfie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym
oraz prawie spółek handlowych. Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.