header

ANNA PAJURA

Wspólnik anna.pajura@wmppl.com

Wspólnik Wealth Management Partners Poland. Kierunkowe wykształcenie – Uniwersytet Gdański, Inwestycje i Nieruchomości. Studia Podyplomowe – Politechnika Gdańska, Zarządzanie Nieruchomościami. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku nieruchomości w Polsce. Dyrektor w firmach deweloperskich polskich i międzynarodowych korporacjach, m.in NDI, Polimeni i IMV Polska.
Aktywny uczestnik we wszystkich cyklach życia projektu inwestycyjnego, od definicji, poprzez analizy
i komercjalizację, jak i samą sprzedaż. Dotychczas uczestniczyła w projektach o łącznej wartości powyżej 2 mld EUR na wszystkich płaszczyznach.