header

TOMASZ PODRAZA

Założyciel i Wspólnik tomasz.podraza@wmppl.com

Założyciel i Wspólnik Wealth Management Partners Poland. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego,
Wydział Ekonomiki Produkcji. Ponad 25-letnie doświadczenie w obszarze bankowości korporacyjnej zdobyte na kierowniczych stanowiskach w Banku Handlowym w Warszawie SA, BRE Banku (mBank)
oraz w największym banku korporacyjnym w Polsce w Banku Pekao SA. Aktywny udział w strukturyzacji transakcji i finansowaniu Firm oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego- ponad 300 transakcji
na kwotę ok. 1,0 miliarda EUR. Wysokie kwalifikacje i umiejętności w zakresie budowania optymalnej strategii obsługi bankowej przedsiębiorstw. Główne obszary kompetencji związane z tworzeniem długofalowej strategii sprzedaży oraz procesami negocjacyjnymi. Największe osiągnięcie zawodowe,
to obdarzenie mnie dużym zaufaniem przez Partnerów biznesowych.