header

PAWEŁ PĘCZAK

pawel.peczak@wmppl.com

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz University of Exeter. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w międzynarodowym środowisku bankowym Grupy ABN Amro N.V., Hypovereisnbank AG a także Grupy Unicredit S.p.A. oraz Banku Pekao S.A.
Jako Dyrektor Zarządzający w strukturach korporacyjnych zrealizował szereg transakcji finansowania inwestycyjnego zarówno brown-field jak i green-field, w segmencie blue chips multinationals
oraz podmiotów z segmentu średnich firm. Bogate doświadczenie zawodowe pozwoliło na generowanie strategicznej wartości dodanej dla Klientów poprzez sukcesy biznesowe w obszarzetransakcji M&A, MBO oraz LBO.
Dzięki doświadczeniu wynikającemu z pomyślnie zamkniętych transakcji finansowania projektów OZE, kompetencjąbiznesową jest strukturyzacja optymalnej formuły finansowania projektu, w tym dobór proporcji między kapitałem własnym a finansowaniem dłużnym z uwzględnieniem ryzyk inwestycyjnychprojektu.