header

MONIKA LESZCZYŃSKA

Investment Manager monika.leszczynska@wmppl.com

Investment Manager w Wealth Management Partners Poland. Z rynkiem nieruchomości związana
od 2008 r., początkowo jako zarządca nieruchomości mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, następnie obiektów handlowych, biurowych i usługowych w IMV Polska
oraz Moderna Concierge.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Nauk Społecznych. Studia Podyplomowe Politechnika Gdańska, Zarządzanie Nieruchomościami; Licencjonowany zarządca nieruchomości (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr 23536).
Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu zarządzania nieruchomościami.