header

ADAM SITKO

Założyciel i Wspólnik adam.sitko@wmppl.com

Założyciel i Wspólnik Wealth Management Partners Poland. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji
na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył szereg profesjonalnych i menedżerskich programów rozwojowych oraz szkoleń.
Z branżą finansową jest związany od ponad 25 lat. W latach 1992-1995 pracował w banku
WBK S.A. a następnie Pekao S.A. W latach 1995 – 1999 był dyrektorem Oddziału BRE Leasing S.A. obecnie mLeasing S.A. W latach 1999-2000 był Dyrektorem Handlowym Krajowego Towarzystwa Finansowego S.A. W listopadzie 2000r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. należącego do PKO Banku Polskiego SA. w którym pracował do lipca 2003r.
W sierpniu 2003r. został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego firmy DOM Książki S.A. w której pracował do kwietnia 2004 inicjując i nadzorując proces połączenia firmy z WSiP S.A. W latach 2004 – 2008 był członkiem zarządu firmy ISO Sp. z o. o. zajmującej się finansowaniem inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego. Współpracował z zagranicznymi instytucjami jak
IS SaveEnergy AG ze Szwajcarii czy OPCON AB ze Szwecji, w których był odpowiedzialny za rozwój sprzedaży na terenie Europy, ostatnio doradca zarządów spółek branży budowlanej oraz członek zarządu kilku spółek innowacyjnych. Ukończył kurs na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zakończony zdanym egzaminem państwowym.