header

PAWEŁ PĘCZAK

Partner pawel.peczak@wmppl.com

Utdannet ved det Økonomiske Universitet i Poznań og University of Exeter. Har over 20 års erfaring innen bedrifts- og investeringsbankvirksomhet i det internasjonale bankmiljøet til Gruppen ABN Amro N.V., Hypovereisnbank AG og Gruppen Unicredit S.p.A. og Bank Pekao S.A. Som administrerende direktør i bedriftsstrukturer har han fullført en rekke transaksjoner innen finansiering av investeringer, både brown-field og green-field, innen segmentet blue chips multinationals og mellomstore bedrifter. Hans omfattende yrkeserfaring har gjort det mulig å generere strategisk merverdi for kunder gjennom en rekke med forretningssuksesser innen M&A, MBO og LBO-transaksjoner.
Takket være erfaringen fra vellykket gjennomførte finansieringsprosjekter av prosjekter innen fornybar energi er strukturering av den optimale måten for prosjektfinansiering hans forretningskompetanse, dette inkluderer valg av proporsjoner mellom egenkapital og gjeldsfinansiering med hensyn til investeringsrisikoen ved prosjektet.